ทีเส็บตอกย้ำบทบาทประเทศไทยในฐานะประตูสู่เศรษฐกิจอาเซียน พร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับตลาดเยอรมัน

ไทยกระชับสัมพันธ์ด้านอุตสาหกรรมไมซ์กับเยอรมัน  ผ่านยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ กรุงเบอร์ลิน 18 พฤษภาคม 2558 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ประกาศเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นเพื่อส่งเสริมการตลาดไมซ์ไทยต่อกลุ่มผู้จัดงานและนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากยุโรปและเยอรมนี เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์อันดีของประเทศในฐานะศูนย์กลางการจัดประชุมและงานแสดงสินค้าของอาเซียน (ASEAN)

ภายใต้สองแคมเปญหลักคือ Thailand CONNECT The World และ Thailand’s MICE UNITED ปี 2 พร้อมมาตรการสนับสนุนพิเศษสำหรับตลาดไมซ์เยอรมัน อาทิ การสนับสนุนทางด้านการเงินมูลค่ากว่า 25,000 เหรียญยูโร สำหรับกลุ่มการประชุมขนาดใหญ่ และการสนับสนุนพิเศษต่อการจัดกิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจ

ในภาพรวมการดำเนินงานส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ปี 2557 ประเทศไทยมีโอกาสต้อนรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ จำนวน 919,164 คน ที่เดินทางมาร่วมงานเชิงธุรกิจในประเทศไทย อันเนื่องมาจากความหลากหลายของสถานที่ติดต่อทางด้านธุรกิจ การให้บริการที่มีมาตรฐานระดับโลก และโอกาสในการทำธุรกิจในประเทศ สร้างรายได้รวม 2.116 พันล้านเหรียญยูโร โดยตลาดยุโรปเป็นหนึ่งใน 10 ตลาดสำคัญที่มีจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์มาเยือนประเทศไทยสูงสุด และสร้างรายได้แก่อุตสาหกรรมไมซ์ไทยอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ตลาดยุโรปยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่จำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์และรายได้ โดยในครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2558 หรือระหว่างเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558 ประเทศไทยมีโอกาสต้อนรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากยุโรป จำนวน 70,316 คน สร้างรายได้รวม 172.4 ล้านเหรียญยูโร โดยจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากเยอรมนีอยู่ในอันดับที่ 2 ในภาพรวมตลาดยุโรปโดยวัดจากจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ในครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2558 หรือจำนวน 7,860 คน

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างภาคธุรกิจไทยและเยอรมัน โดยเปิดเผยว่า “ในฐานะหน่วยงานรัฐผู้ผลักดันและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทย เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเยือนเยอรมนีในวันนี้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและยาวนานระหว่างภาคธุรกิจไมซ์ไทยและเยอรมัน และเพื่อตอกย้ำศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการจัดประชุมและงานแสดงสินค้าของอาเซียน (ASEAN) ต่อกลุ่มผู้จัดงานและนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากเยอรมนี”

โดยทีเส็บมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้บทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางสำหรับการจัดกิจกรรมไมซ์จากตลาดเยอรมัน ภายใต้แคมเปญสื่อสารแบรนด์ไมซ์ไทย Thailand CONNECT The World ที่ชู 3 แนวคิดหลัก ได้แก่ 1) จุดหมายปลายทาง (Destination) โดยการนำเสนอไมซ์ซิตี้ 5 เมืองหลักของไทย และการนำเสนอทางเลือกหลากหลายของสถานที่จัดงานทั้งในและนอกสถานที่ 2) โอกาสทางธุรกิจ (Business) นำเสนอศักยภาพของประเทศไทยในฐานะประตูสู่ศักยภาพการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การลงทุนไร้พรมแดน และโอกาสทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก 3) บุคลากรมืออาชีพ (People) ตอกย้ำภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางแห่งความสำเร็จ การให้บริการด้วยบุคลากรเปี่ยมประสิทธิภาพผ่านรอยยิ้มแห่งสยามเพื่อความสำเร็จแบบไร้รอยต่อและมาตรฐานระดับสากล

“แคมเปญสื่อสารแบรนด์ไมซ์ไทย Thailand CONNECT the World นี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ด้วยความพร้อมในด้านสถานที่จัดงานหลากหลาย สาธารณูปโภคมาตรฐานระดับโลก และประเทศไทยยังเป็นนครหลวงแห่งการเชื่อมต่อในทุกมิติที่สามารถรองรับการเชื่อมต่ออย่างไร้ขีดจำกัดกับเครือข่ายทันสมัยล่าสุด ทั้งหมดเป็นหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ของทีเส็บในการสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการตลาดต่อนักเดินทางกลุ่มไมซ์ชาวเยอรมัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเร็วๆนี้รัฐบาลไทยได้มีการประกาศยกเลิกการใช้กฏอัยการศึก อันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองที่ดีขึ้นตามมา” นายนพรัตน์กล่าวเสริม

อีกแคมเปญหลักคือ Thailand’s MICE United ปี 2 ที่มีการประสานเครือข่ายความร่วมมือกับ 9 องค์กรพันธมิตร ประกอบด้วย กระทรวงต่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ กลุ่มพันธมิตรการตลาดของโรงแรมในย่านริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานคร สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยทีเส็บได้เปิดตัวโครงการนี้ภายใต้ความร่วมมือกับ Ture Move H และ BTS Skytrain จัดกิจกรรม Thailand CONNECT Welcome Package มอบสิทธิพิเศษ ได้แก่ บัตรโดยสารรถไฟฟ้า BTS Connect SmartPass และบริการชั่วโมงอินเตอร์เน็ตฟรี 1 ชั่วโมงต่อวัน โดยสามารถเชื่อมต่อจุดให้บริการ True WiFi กว่า 100,000 จุดทั่วประเทศ เพื่อจูงใจผู้จัดงานและนักเดินทางกลุ่มไมซ์ให้เข้ามาจัดงานและร่วมงานไมซ์ในประเทศไทย และตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการเชื่อมโยงทุกความสำเร็จของธุรกิจไมซ์ในภูมิภาคเอเชีย

นอกจากแคมเปญหลักทั้งสองแล้ว ทีเส็บยังได้กำหนดออกมาตรการสนับสนุนพิเศษสำหรับกลุ่มตลาดไมซ์เยอรมัน อันประกอบด้วย

กิจกรรม Meetings Bonus สำหรับกลุ่มการประชุมและกลุ่มการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ที่มีการจัดการเชิงธุรกิจในประเทศไทยอย่างน้อย 3 คืนขึ้นไป สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – มิถุนายน 2558 และจัดงานได้ตั้งแต่วันนี้ – กันยายน 2558 โดยกลุ่มการประชุมและกลุ่มการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลที่มีนักเดินทางจากต่างประเทศจำนวน 100 คนขึ้นไป จะได้รับการสนับสนุนทางการเงินมูลค่า 100,000 บาทหรือปรมาณ 2,500 เหรียญยูโร กลุ่มการประชุมและกลุ่มการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลที่มีนักเดินทางจากต่างประเทศจำนวน 300 คนขึ้นไป จะได้รับการสนับสนุนทางการเงินมูลค่า 300,000 บาทหรือประมาณ 7,500 เหรียญยูโร และกลุ่มการประชุมและกลุ่มการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลที่มีนักเดินทางจากต่างประเทศ จำนวน 1,000 คนขึ้นไป จะได้รับการสนับสนุนทางการเงินมูลค่า 1,000,000 บาทหรือประมาณ 25,000 เหรียญยูโร

ทีเส็บยังได้จัดข้อเสนอสนับสนุนภายใต้หัวข้อ Thailand Inspiring Destinations กิจกรรมตอบแทนสังคม (CSR) เพื่อต่อยอดการเดินทางร่วมงานธุรกิจ และตอบโจทย์ความต้องการของนักเดินทางกลุ่มไมซ์ที่นิยมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ธรรมชาติ และชื่นชอบการทำกิจกรรมดี ๆ สู่สังคม ใน 3 พื้นที่หลัก ได้แก่ กลุ่มพื้นที่ชายหาดทางใต้ อาทิ ภูเก็ต กระบี่และพังงา ซึ่งสามารถทำกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล ปลูกปะการังเทียม กลุ่มพื้นที่ป่าเขาทางเหนือ อาทิ เชียงใหม่ เชียงราย เน้นกิจกรรมปลูกป่าสร้างฝาย ร่วมดูแลช่วยเหลือช้าง และกลุ่มเมืองในกรุงเทพฯ พระนครศรีอยุธยาและสมุทรสาคร นำเสนอกิจกรรมจิตอาสาในโรงเรียน การอ่านหนังสือเป็นทานสำหรับผู้พิการทางสายตา การร่วมกันเก็บขยะในคลองแม่น้ำ หรือการปลูกป่าชายเลน เป็นต้น

ในด้านของกลุ่มการประชุมนานาชาติ สสปน. มีข้อเสนอภายใต้กิจกรรม Convene and connect in Thailand ชู 3 มาตรการหลัก คือ CONNECT People เพื่อกระตุ้นกลุ่มการจัดประชุมนานาชาติในประเทศไทย โดยกลุ่มการจัดประชุมนานาชาติที่มีนักเดินทางจากต่างประเทศ จำนวน 100 – 300 คนจะได้รับการสนับสนุนการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยมูลค่า 50,000-100,000 บาท (ประมาณ 1,250-2,500 เหรียญยูโร) CONNECT Business มอบการสนับสนุนพิเศษในด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์ในกลุ่มประเทศอาเซียนบวก 6 อย่างน้อย 3 กิจกรรมขึ้นไปต่อการจัดการประชุมนานาชาติหนึ่งครั้งมูลค่า 200,000 บาท (ประมาณ 5,000 เหรียญยูโร) ต่อหนึ่งกิจกรรม และท้ายสุด CONNECT Destination ที่มอบ TCEB Welcome Packageอันประกอบด้วยบัตรโดยสารรถไฟฟ้า BTS และ Wifi connection มีสำหรับผู้เข้าร่วมงานประชุมนานาชาติที่จัดขึ้นในประเทศไทยในปี 2558

สำหรับกลุ่มการจัดแสดงสินค้านานาชาติ ทีเส็บนำเสนอแคมเปญ One-To-Goal สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่ประสงค์เข้ามาจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทยด้วยการให้บริการทางธุรกิจอย่างครบวงจร อาทิ เจรจาธุรกิจผ่านทางโครงข่ายทางธุรกิจที่กว้างใหญ่ การให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลวิจัยเชิงลึก การเชื่อมต่อโอกาสในการติดต่อธุรกิจมากมาย การให้ความช่วยเหลือการเจาะเข้าสู่ตลาดใหม่ การแนะนำโอกาสทางด้านธุรกิจสำหรับผู้จัดงาน การให้ความช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มการรับรู้และความสนใจของผู้ร่วมงาน และการสนับสนุนการต่อยอดทางด้านการตลาดสู่ประชาคมอาเซียน อินเดีย และจีน

ทั้งนี้ ทีเส็บยังได้เปิดเผยว่าได้มีการยืนยันการจัดงานการจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลจากยุโรปมากมาย ไม่ว่าจะเป็นจากสหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ รัสเซีย โปรตุเกสและเสปน รวมไปถึงงานที่กำลังจะจัดขึ้นโดยผู้จัดงานจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี Messe Düsseldorf ได้แก่ Bevtec Asia ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม T-Plas ระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม Pack Print International ระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม Medical Fair Thailand ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน และ Wire & Tube Southeast Asia ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน เป็นต้น นอกจากนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน THAIFEX ด้วยความร่วมมือกันระหว่าง Koelnmesse และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคมนี้

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในตลาดยุโรป ทีเส็บได้จัดการประชุมเอกอัครราชฑูตไทยในยุโรป เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2558 ณ สถานฑูตไทย ในกรุงเบอร์ลิน โดยได้รับเกียรติจากฑูตและตัวแทนจากสถานฑูตไทยใน 20 ประเทศในสหภาพยุโรปเข้าร่วมงาน และในวันนี้ ทีเส็บได้จัดกิจกรรมโรดโชว์ Thailand CONNECT the World : Germany Business Events Road Show 2015 โดยมีผู้ประกอบการไมซ์และสื่อมวลชนจากเยอรมันและภาคพื้นยุโรปเข้าร่วมงานกว่า 100 คน ณ กรุงเบอร์ลิน นอกจากนี้ ที่เส็บ พร้อมด้วยผู้ประกอบการไมซ์ไทยกว่า 15 ราย จะเข้าร่วมงาน IMEX 2015 ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2558 โดยจะจัดกิจกรรมทั้งการบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยและการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย

“ทีเส็บมีความมั่นใจอย่างยิ่งว่าแคมเปญสื่อสารแบรนด์ไมซ์ไทย Thailand CONNECT The World และ Thailand’s MICE United ปีที่ 2 รวมไปถึงกิจกรรมสนับสนุนทางด้านการตลาดที่ได้นำเสนอไปทั้งหมดนี้ จะช่วยผลักดันและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทยในปี 2558 ให้เติบโตยิ่งๆขึ้น และจะสามารถดึงดูดนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากต่างประเทศให้เดินทางมาดำเนินธุรกิจในไทยกว่า 1,036,300 คนและสร้างรายได้จำนวน 106.78 พันล้านบาทหรือ 2.67 พันล้านเหรียญยูโร” นายนพรัตน์กล่าวสรุป

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *