ธ.ทิสโก้ ซื้อลูกค้ารายย่อยสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 5.5 พันล้าน

ธ.ทิสโก้ ซื้อลูกค้ารายย่อยสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 5.5 พันล้าน
ธ.ทิสโก้ ซื้อลูกค้ารายย่อยสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 5.5 พันล้าน

ธนาคารทิสโก้ และบริษัทออล-เวย์ส บริษัทย่อยในกลุ่มได้ตกลงซื้อขายธุรกิจลูกค้ารายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิประมาณ 5,500 ล้านบาท

ประกอบด้วย ยอดสินทรัพย์ประมาณ 41,600 ล้านบาท และสินเชื่อประมาณ 36,100 ล้านบาท เพื่อเสริมความแข็งแกร่งธุรกิจลูกค้ารายย่อย

ภายใต้ข้อตกลง ธนาคารทิสโก้ รับโอนธุรกิจสินเชื่อบุคคล สินเชื่อเพื่อการเคหะ สินเชื่อธุรกิจบริหารความมั่งคั่งและเงินฝากบุคคล สินเชื่อธุรกิจรายย่อยบริการธนบดีธนกิจ (Wealth Management) ธุรกิจแบงก์แอสชัวรันส์ ส่วนบริษัทออล-เวย์ส รับโอนธุรกิจบัตรเครดิต โดยคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2560

ส่วนสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ยังคงดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นธุรกิจสถาบันธนกิจ (Corporate and Institutional Banking) และพาณิชย์ธนกิจ (Commercial Banking) เพราะมีเครือข่ายแข็งแกร่งและจุดเด่นด้านประสบการณ์การค้าระหว่างประเทศ และยังสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจทั่วโลกของกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดที่ได้ประกาศไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 ที่ต้องการถ่ายโอนธุรกิจที่มีขนาดและขีดความสามารถทางการแข่งขันไม่เอื้อต่อการทำธุรกิจ

แชร์ต่อให้เพื่อน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*