TSR ปันผลหุ้น+เตรียมแจกวอแรนต์ อัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1

TSR บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) พิจารณาแผนเพิ่มทุนอีก 258 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงิน 258 ล้านบาท รองรับการแจกวอแรนต์ TSR-W1 กว่า 200 ล้านหน่วย อัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ และจ่ายปันผลประจำปีเป็นหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.1667 บาท คิดเป็นเงินกว่า 57 ล้านบาท ในอัตรา 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล

พร้อมจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท ด้านผู้บริหารเผยภาพรวมธุรกิจไตรมาสแรกไม่สะดุด ไร้ผลกระทบจากหนี้ภาคครัวเรือนพุ่ง เหตุเครื่องกรองน้ำไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือย จ่อเปิดสาขาใหม่ จ.ขอนแก่น สิ้นเดือนนี้

นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ TSR ผู้นำการผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำดื่มภายในครัวเรือนภายใต้แบรนด์ ‘SAFE’ (เซฟ) เปิดเผยว่า การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 ในวันนี้ (24 เม.ย.) คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร โดยมีรายละเอียดดังนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมของปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 17.20 ล้านบาท พร้อมกับจ่ายเงินปันผลประจำปี จากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.1867 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 64.22 ล้านบาท แบ่งการจ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.1667 บาท หรือคิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกินจำนวน 57.33 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตรา 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรเป็นหุ้นปันผลได้ บริษัท จะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุ้นนี้เป็นเงินสดแทนให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.1667 บาท และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท หรือคิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกินจำนวน 6.88 ล้านบาท โดยบริษัท จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิในการรับหุ้นปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 และกำหนดการจ่ายปันผลในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

นอกจากนี้จะนำเสนอให้พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ครั้งที่ 1 (TSR-W1) จำนวนไม่เกิน 200,666,667 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมกับพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 258,000,000 หุ้น จากเดิมจำนวน 344,000,000 หุ้น รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 602,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น จำนวนไม่เกิน 57,333,333 หุ้น และรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทครั้งที่ 1 (TSR-W1) จำนวนไม่เกิน 200,666,667 หุ้น สำหรับภาพรวมการจับจ่ายของผู้บริโภคในช่วงไตรมาสแรกปี 2558 ยังคงไม่ฟื้นตัว สาเหตุจากความกังวลภาวะเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับอัตราหนี้ครัวเรือนในประเทศไทยเมื่อเทียบกับรายได้มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี บริษัทยังไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว เพราะผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำดื่มในครัวเรือนนับเป็นสินค้าจำเป็น เพื่อการบริโภคน้ำดื่มที่สะอาด และเป็นการลดค่าใช้จ่ายเพื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำขวดเพื่อการบริโภค

คาดการณ์แนวโน้มผลการดำเนินของ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ TSR ในช่วงไตรมาส 1/2558 และไตรมาส 2/2558 จะเติบโตเพิ่มขึ้นกว่างวดเดียวกันของปีก่อน และภาพรวมทั้งปีจะเติบโตตามเป้าหมาย 25-30% อยู่ที่ 1,500 ล้านบาท พร้อมกันนี้ในสิ้นเดือนเมษายน บริษัทเตรียมทำพิธีเปิดสาขาขอนแก่นอย่างเป็นทางการ และตามแผนปีนี้จะเปิดสาขาอีก 5 แห่ง

ขอบคุณ newswit.com

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *