วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ UBU JOB FAIR 2014 จ.อุบลราชธานี

วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ UBU JOB FAIR 2014 จ.อุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงาน วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (UBU JOB FAIR 2014) เพื่อส่งเสริมให้คนหางานได้­มีงานทำและให้­นายจ้างสถานประกอบการได้­มี โอกาสคัดเลือกคนหางาน ตามตำแหน่งงานที่ต้องการ สำหรับใครที่ต้องการหางานที่ จ.อุบลราชธานีต้องไปให้ได้ รายละเอียดงานดังนี้

นายสุพจน์ บุญเจริญ จัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ได้­กำหนดจัดงาน วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ( UBU JOB FAIR 2014 )  ในระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้­แก่ผู้­ประสงค์จะหางานหรือผู้ต้องการเปลี่ยนงาน และผู้จะสำเร็จการศึกษารวมทั้งให้­ผู้สมัครงานได้­ทราบแหล่งการจ้างงาน

app จัดหางาน จ.อุบลราชธานี
app จัดหางาน จ.อุบลราชธานี

วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ UBU JOB FAIR 2014 จ.อุบลราชธานี  จะช่วยทำให้ผู้หางานทราบแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนำไปเป็นแนวทางเตรียมตัวเข้าสู่ระบบการจ้างงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเท ศ (IT) เข้ามาใช้­ในการให้­บริการสมัครงานและ เลือกตำแหน่งงานว่างล่วงหน้าตามความต้องการผ่านระบบ Internet พร้­อมทั้งยังมีกิจกรรมอื่นๆ ภายในงาน อาทิ การทดสอบความพร้­อมทางอาชีพ การทดสอบความรู­้ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน การสาธิต การประกอบอาชีพอิสระพร้­อมฝึกปฏิบัติจริง 10 อาชีพ นิทรรศการด้านแรงงานและอาชีพ  สำหรับนายจ้างและผู้ประกอบการลงทะเบียนร่วมงานและแจ้งตำแหน่งงานล่วงหน้าได้ทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/jobubon

ขอบคุณ กรมจัดหางาน

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *