แห่เทียนพรรษาอุบล ประจำปี 2566 หยุดยาวเข้าพรรษาทั้งที ไม่ไปไม่ได้แล้ว

ในเดือนสิงหาคม 2566 นี้ มีวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน ซึ่งตรงกับวันสำคัญทางศาสนาเช่นวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา จึงอยากเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลฯ ซึ่งทางจังหวัดร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบล ประจำปี 2566  ภายใต้ชื่องาน “122 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา” ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง

แห่เทียนพรรษาอุบล

การแห่เทียนเข้าพรรษา เป็นกิจกรรรมวันเข้าพรรษาของชาวพุทธที่ได้สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา ในสมัยของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการเมืองอุบลนั้น การทำเทียนพรรษาและการแห่เทียนของชาวเมืองอุบลยังไม่มี ซึ่งเมื่อถึงวันเทศกาลเข้าพรรษา ชาวบ้านก็จะฟั่นเทียนพันรอบศรีษะนำไปถวายพระเพื่อจุดบูชาจำพรรษา พร้อมทั้งน้ำมัน เครื่องไทยทาน และผ้าอาบน้ำฝน

แห่เทียนพรรษา

โดยมีกำหนดการดังนี้

  • วันที่ 1 สิงหาคม 2566 วันรวมเทียน (วันอาสาฬหบูชา)
  • วันที่ 2 สิงหาคม 2566 วันแห่เทียน (วันเข้าพรรษา) พิธีถวายเทียนพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน (2 ส.ค. 66)
  • การแสดงแสง เสียง ประกอบขบวนแห่เทียนพรรษากลางคืน (1-2 ส.ค. 66)
  • วันที่ 3 สิงหาคม 2566 วันโชว์เทียน (ชนะเลิศ รองชนะเลิศ)

การแห่เทียนพรรษาแต่เดิมไม่ได้จัดงานใหญ่โตดังเช่นปัจจุบันนี้ เพียงแต่ชาวบ้านร่วมกันบริจาคเทียน แล้วนำเทียนมาติดกับลำไม้ไผ่ที่เตรียมไว้ หากระดาษจังโก(กระดาษสีเงินสีทอง) ตัดเป็นลายฟันปลา ติดปิดรอยต่อ เสร็จแล้วนำต้นเทียนไปมัดติดกับปี๊บ น้ำมันก๊าด ฐานของต้นเทียนใช้ไม้ตีเป็นแผ่นเรียบหรือทำสูงขึ้นเป็นชั้น ๆ ติดกระดาษ เสร็จแล้วก็แห่ไปถวายวัด

แห่เทียนพรรษา

แห่เทียนพรรษา

แห่เทียนพรรษา

ภายในงานทุกท่านจะได้พบความงดงาม อ่อนช้อยของขบวนแห่เทียนพรรษาจากหลายๆหน่วยงาน  ถือเป็นงานประเพณีที่รวมความผูกพันของคนในชุมชนท้องถิ่นที่เริ่มต้นจากกิจกรรมชาวบ้าน หล่อหลอมจากขึ้ผึ้งให้เป็นขบวนเทียนพรรษาที่มีความปราณีต งดงาม เป็นการร่วมแรงร่วมใจจากคนในชุมชน แสดงถึงศักยภาพ ความเสียสละ ความทุ่มเท  งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็น 1 ในงานประเพณีที่ถูกโปรโมทเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชาวต่างชาติ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงาม และ จนเป็นงานระดับประเทศในปัจจุบัน หากวันหยุดยาวนี้ ไม่มีแพลนไปไหน ฝากงานแห่เทียนพรรษาอุบลไว้ในลิสต์ด้วยนะคะ

Related Posts