ดูฤกษ์แต่งงาน 2559 ดิถีเรียงหมอน มกราคม-ธันวาคม

ดูฤกษ์แต่งงาน 2559  [ฤกษ์แต่งงาน 2016] ดิถีเรียงหมอน สำหรับคู่รักที่มีแผนจะแต่งงานในปี พ.ศ. 2559 หรือ ค.ศ. 2016 ซึ่งตามประเพณีของไทย การเริ่มชีวิตคู่ ด้วยการแต่งงาน ในวันทำพิธีแต่งงานต้องเป็นวันที่ดี วันมงคล ส่งเสริมให้ชีวิตรักเจริญรุ่งเรือง ตามความเชื่อแต่โบราณ คู่รักคู่ไหนวางแผนจะแต่งานในปี 2559 ก็วางแผนดูฤกษ์แต่งงานตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม 2559/2016 ได้ทั้ง 12 เดือน ตามดิถีเรียงหมอน ดังนี้

ดูฤกษ์แต่งงาน 2559  [ดูฤกษ์แต่งงาน 2016] ตามดิถีเรียงหมอน ตั้งเดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม

ฤกษ์แต่งงาน เดือนมกราคม ปี 2559 /2016 ปีมะแม

 1. วันศุกร์ที่ 1 ขึ้น แรม ๗ ค่ำเดือนอ้าย(๑)ปีมะแม
 2. วันจันทร์ที่ 4แรม ๑๐ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)ปีมะแม
 3. วันศุกร์ที่ 8 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีมะแม
 4. วันศุกร์ที่ 15 ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีมะแม
 5. วันจันทร์ที่ 18 ขึ้น ๑๐ ค่ำเดือนยี่(๒)ปีมะแม
 6. วันพฤหัสบดี 21 ขึ้น ๑๓ ค่ำเดือนยี่(๒)ปีมะแม
 7. วันพุธที่ 27 แรม ๔ ค่ำเดือนยี่(๒)ปีมะแม
 8. วันอาทิตย์ที่ 31 แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีมะแม

ฤกษ์แต่งงาน เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559 /2016 ปีมะแม

 1. วันอังคารที่ 2 แรม 10 ค่ำเดือนยี่ (๒)
 2. วันเสาร์ที่ 6 แรม 14 ค่ำ เดือนยี่ (๒)
 3. วันเสาร์ที่ 13 ขึ้น 6 ค่ำ เดือนสาม (๓)
 4. วันอาทิตย์ที่ 14 ขึ้น 7 ค่ำ เดือนสาม (๓)
 5. วันพุธที่ 17 ขึ้น 10 ค่ำเดือนสาม (๓)
 6. วันเสาร์ที่ 20 ขึ้น 13 ค่ำ เดือนสาม (๓)
 7. วันศุกร์ที่ 26 แรม 4 ค่ำ เดือนสาม (๓)

ฤกษ์แต่งงาน เดือนมีนาคม ปี 2559 /2016 ปีมะแม

 1. วันอังคารที่ 1 แรม 8 ค่ำ เดือนสาม (๓)
 2. วันพฤหัสบดีที่ 3 แรม 10 ค่ำ เดือนสาม (๓)
 3. วันจันทร์ที่ 7 แรม 14 ค่ำ เดือนสาม (๓)
 4. วันจันทร์ที่ 14 ขึ้น 7 ค่ำ เดือนสี่ (๔)
 5. วันพฤหัสบดีที่ 17 ขึ้น 10 ค่ำ เดือนสี่ (๔)
 6. วันอาทิตย์ที่ 20 ขึ้น 13 ค่ำ เดือนสี่ (๔)
 7. วันเสาร์ที่ 26 แรม 4 ค่ำ เดือนสี่ (๔)
 8. วันพุธที่ 30 แรม 8 ค่ำ เดือนสี่ (๔)

ฤกษ์แต่งงาน เดือนเมษายน ปี 2559 /2016 ปีมะแม,ปีวอก

 1. วันศุกร์ที่ 1แรม 10 ค่ำเดือนสี่(๔)
 2. วันอังคารที่ 5 แรม 14 ค่ำเดือนสี่(๔)
 3. วันพุธที่ 13 ขึ้น 7 ค่ำเดือนห้า (๕)
 4. วันเสาร์ที่ 16 ขึ้น 10 ค่ำเดือนห้า (๕)
 5. วันอังคารที่ 19 ขึ้น 13 ค่ำเดือนห้า (๕)
 6. วันจันทร์ที่ 25 แรม 4 ค่ำเดือนห้า (๕)
 7. วันศุกร์ที่ 29 แรม 8 ค่ำเดือนห้า (๕)

ฤกษ์แต่งงาน เดือน พฤษภาคม 2559 ปีวอก

 1. วันอาทิตย์ที่ 1 แรม 10 ค่ำเดือนห้า(๕)
 2. วันพฤหัสบดีที่ 5 แรม 14 ค่ำเดือนห้า(๕)
 3. วันพฤหัสบดีที่ 12 ขึ้น 7 ค่ำเดือนหก(๖)
 4. วันอาทิตย์ที่ 15 ขึ้น 10 ค่ำเดือนหก(๖)
 5. วันพุธที่ 18 ขึ้น 13 ค่ำเดือนหก(๖)
 6. วันอังคารที่ 24 แรม 4 ค่ำเดือนหก(๖)
 7. วันเสาร์ที่ 28 แรม 8 ค่ำเดือนหก(๖)
 8. วันจันทร์ที่ 30 แรม 10 ค่ำเดือนหก(๖)

ฤกษ์แต่งงาน เดือน มิถุนายน 2559 ปีวอก

 1. วันศุกร์ที่ 3 แรม 14 ค่ำเดือนหก(๖)
 2. วันเสาร์ที่ 11 ขึ้น 7 ค่ำเดือนเจ็ด(๗)
 3. วันอังคารที่ 14 ขึ้น 10 ค่ำเดือนเจ็ด(๗)
 4. วันศุกร์ที่ 17 ขึ้น 13 ค่ำเดือนเจ็ด(๗)
 5. วันพฤหัสบดีที่ 23 แรม 4 ค่ำค่ำเดือนเจ็ด(๗)
 6. วันจันทร์ที่ 27 แรม 8 ค่ำเดือนเจ็ด(๗)
 7. วันพุธที่ 29 แรม 10 ค่ำเดือนเจ็ด(๗)

ฤกษ์แต่งงาน เดือน กรกฎาคม 2559 ปีวอก

 1. วันอาทิตย์ที่ 3 แรม 14 ค่ำเดือนเจ็ด(๗)
 2. วันจันทร์ที่ 11 ขึ้น 7 ค่ำเดือนแปด(๘)
 3. วันพฤหัสบดีที่ 14 ขึ้น 10 ค่ำเดือนแปด(๘)
 4. วันอาทิตย์ที่ 17 ขึ้น 13 ค่ำเดือนแปด(๘)
 5. วันเสาร์ที่ 23 แรม 4 ค่ำเดือนแปด(๘)
 6. วันพุธที่ 27 แรม 8 ค่ำเดือนแปด(๘)
 7. วันศุกร์ที่ 29 แรม 10 ค่ำเดือนแปด(๘)

ฤกษ์แต่งงาน เดือนสิงหาคม 2559 ปีวอก

 1. วันอังคารที่ 2 แรม 14 ค่ำเดือนแปด(๘)
 2. วันพุธที่ 10 ขึ้น 7 ค่ำเดือนเก้า(๙)
 3. วันเสาร์ที่ 13 ขึ้น 10 ค่ำเดือนเก้า(๙)
 4. วันอังคารที่ 16 ขึ้น 13 ค่ำเดือนเก้า(๙)
 5. วันจันทร์ที่ 22 แรม 4 ค่ำเดือนเก้า(๙)
 6. วันศุกร์ที่ 26 แรม 8 ค่ำเดือนเก้า(๙)
 7. วันอาทิตย์ที่ 28 แรม 10 ค่ำเดือนเก้า(๙)

ฤกษ์แต่งงาน เดือนกันยายน 2559 ปีวอก

 1. วันพฤหัสบดีที่ 1 แรม 14 ค่ำเดือนเก้า(๙)
 2. วันพฤหัสบดีที่ 8 ขึ้น 7 ค่ำเดือนสิบ(๑๐)
 3. วันอาทิตย์ที่ 11 ขึ้น 10 ค่ำเดือนสิบ(๑๐)
 4. วันพุธที่ 14 ขึ้น 13 ค่ำเดือนสิบ(๑๐)
 5. วันอังคารที่ 20 แรม 4 ค่ำเดือนสิบ(๑๐)
 6. วันเสาร์ที่ 24 แรม 8 ค่ำเดือนสิบ(๑๐)
 7. วันจันทร์ที่ 26 แรม 10 ค่ำเดือนสิบ(๑๐)
 8. วันศุกร์ที่ 30 แรม 14 ค่ำเดือนสิบ(๑๐)

ฤกษ์แต่งงาน เดือนตุลาคม 2559 ปีวอก

 1. วันเสาร์ที่ 8 ขึ้น 7 ค่ำเดือนสิบเอ็ด(๑๑)
 2. วันอังคารที่ 11 ขึ้น 10 ค่ำเดือนสิบเอ็ด(๑๑)
 3. วันศุกร์ที่ 14 ขึ้น 13 ค่ำเดือนสิบเอ็ด(๑๑)
 4. วันพฤหัสบดีที่ 20 แรม 4 ค่ำเดือนสิบเอ็ด(๑๑)
 5. วันจันทร์ที่ 24 แรม 8 ค่ำเดือนสิบเอ็ด(๑๑)
 6. วันพุธที่ 26 แรม 10 ค่ำเดือนสิบเอ็ด(๑๑)
 7. วันอาทิตย์ที่ 30 แรม 14 ค่ำเดือนสิบเอ็ด(๑๑)

ฤกษ์แต่งงาน เดือนพฤศจิกายน 2559 ปีวอก

 1. วันอาทิตย์ที่ 6 ขึ้น 7 ค่ำเดือนสิบสอง (๑๒)
 2. วันพุธที่ 9 ขึ้น 10 ค่ำเดือนสิบสอง (๑๒)
 3. วันเสาร์ที่ 12 ขึ้น 13 ค่ำเดือนสิบสอง (๑๒)
 4. วันศุกร์ที่ 18 แรม 4 ค่ำเดือนสิบสอง (๑๒)
 5. วันอังคารที่ 22 แรม 8 ค่ำเดือนสิบสอง (๑๒)
 6. วันพฤหัสบดีที่ 24 แรม 10 ค่ำเดือนสิบสอง (๑๒)
 7. วันจันทร์ที่ 28 แรม 14 ค่ำเดือนสิบสอง (๑๒)

ฤกษ์แต่งงาน เดือนธันวาคม 2559 ปีวอก

 1. วันอังคารที่ 6 ขึ้น 7 ค่ำเดือนอ้าย(๑)
 2. วันศุกร์ที่ 9 ขึ้น 10 ค่ำเดือนอ้าย(๑)
 3. วันจันทร์ที่ 12 ขึ้น 13 ค่ำเดือนอ้าย(๑)
 4. วันอาทิตย์ที่ 18 แรม 8 ค่ำเดือนอ้าย(๑)
 5. วันพฤหัสบดีที่ 22 แรม 8 ค่ำเดือนอ้าย(๑)
 6. วันเสาร์ที่ 24 แรม 10 ค่ำเดือนอ้าย(๑)
 7. วันพุธที่ 28 แรม 14 ค่ำเดือนอ้าย(๑)

ฤกษ์แต่งแต่ง 2559 หรือ ฤกษ์แต่งแต่ง 2016  BangkokToday.net เรานำมาเรียบเรียงไว้ เพื่อง่ายต่อคู่รักที่ต้องการหาวันแต่งงานปี 2559 หรือ วันแต่งงานปี 2016 ตาม ดิถีเรียงหมอน

ขอบคุณข้อมูลจาก myhora.com

Related Posts

This Post Has 3 Comments

 1. สวัสดีค่ะ อยากทราบว่า แต่งงานในช่วงเข้าพรรษาได้ด้วยหรือค่ะ? คือว้าดิชานดูแล้วทบทวนดูวัน แต่ยังไม่หมั่นใจมากเท่ารัยนะค่ะ ดิชานชอบและอยากแต่ง วันที่ 29 กรกฎาคม แรม 10 คำ่ เดือน 8. 2559 . (ดิชานเกิด วันที่ 10-02-1985 วันอังคาร) (แฟน เกิด วันพุธ 17-10-1979) จะดีหรือเปล่าค่ะ?

 2. จะแต่งงานปี59แต่ผู้ใหญ่บอกแต่งไม่ได้เพราะเกิดปีวอก
  ทั้งสองคนแล้วชนปีเกิดตัวเองด้วย….คืออยากทราว่าแต่งได้ไหมค่ะ

 3. ต้องการที่จะแต่งงานปี 2559 วันไหนจะฤกษ์ดีค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *