พาณิชย์นำ 60 แฟรนไชส์จับคู่ธุรกิจ ขยายตลาดอาเซียน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมพาผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ไทย จำนวนกว่า 60 แบรนด์ ที่อยู่ในการส่งเสริมของกระทรวงฯ เข้าร่วมงาน “FLAsia FRANCHISE & LICENCE Expo 2016”

ซึ่งเป็นงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 13 – 15 และ “งานเจรจาธุรกิจ” (Business Matching) ระหว่างวันที่ 26 – 28 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อเจรจาซื้อ-ขายและขยายเครือข่ายธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสู่ราชอาณาจักรกัมพูชา” ทั้งนี้ การนำธุรกิจแฟรนไชส์ไทยไปขยายธุรกิจในต่างประเทศเป็นนโยบายที่กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากธุรกิจแฟรนไชส์ของไทยมีศักยภาพเทียบเท่าระดับสากล มีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาดทั่วโลก และมีโอกาสที่จะสามารถขยายตลาดไปต่างประเทศได้ นับเป็นการสร้างรายได้เข้าประเทศอีกทางหนึ่ง ซึ่งก่อนหน้านี้ ธุรกิจแฟรนไชส์ไทย จำนวน 27 กิจการ 5 ประเภทธุรกิจ ได้แก่ อาหาร/เครื่องดื่ม (18 กิจการ) บริการ (2 กิจการ) การศึกษา (2 กิจการ) ความงาม/สปา (1 กิจการ) และ ค้าปลีก (4 กิจการ) สามารถขยายเครือข่ายธุรกิจไปได้แล้วกว่า 30 ประเทศทั่วโลก”

นอกจากนี้ กระทรวงฯ เตรียมจัดหลักสูตรใหม่ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ของไทยในการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศมากยิ่งขึ้น รวมถึง การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมงานแสดงธุรกิจและการเจรจาธุรกิจในต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ ต้องการให้แฟรนไชส์ไทยมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพสูงสุดก่อนเข้าสู่ตลาดต่างประเทศทั้งในระดับอาเซียนและในระดับโลก ทั้งนี้ ธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นรูปแบบธุรกิจที่เอื้อต่อการเริ่มต้นและขยายธุรกิจ โดยมีมูลค่าตลาดสูงถึง 2.5 แสนล้านบาท หรือร้อยละ 10 ของมูลค่าการค้าปลีกส่งไทย และยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการสร้างระบบธุรกิจแฟรนไชส์ที่ส่งเสริมต่อการสร้างสังคมและเครือข่ายผู้ประกอบการ เพื่อต่อยอดให้เกิดการขยายธุรกิจร่วมกัน และได้ดำเนินการพัฒนาสร้างองค์ความรู้ให้แก่ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ ท้ายสุด คือ การสร้างโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสู่ตลาดโลก ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญ ในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและพร้อมขยายธุรกิจสู่ตลาดสากล ตลอดจนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่ในอนาคตจะมุ่งเน้นการส่งออกภาคบริการมากขึ้น ซึ่งธุรกิจแฟรนไชส์เป็นเครื่องมือสำคัญในการขยายการส่งออกภาคบริการดังกล่าว

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *