วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza vaccine )ป้องกันได้จริงหรือ

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza vaccine )ป้องกันได้จริงหรือ ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ เชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายผ่านการไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งจากจมูกหรือลำคอของผู้ป่วย ไข้หวัดใหญ่มักมีอาการคล้ายไข้หวัดธรรมดา แต่มักมีอาการรุนแรงกว่า เช่น ไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ไอ เจ็บคอ และคัดจมูก

ไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นวัคซีนที่ผลิตจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ตายแล้ว วัคซีนไข้หวัดใหญ่จะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้ร่างกายติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้

วัคซีนไข้หวัดใหญ่

ประโยชน์ของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

 • ช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่
 • ช่วยลดความรุนแรงของอาการหากติดเชื้อไข้หวัดใหญ่
 • ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่

ใครควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ : ทุกคนสามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ แต่กลุ่มคนที่ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำ ได้แก่

 • เด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป
 • ผู้ใหญ่อายุ 65 ปีขึ้นไป
 • หญิงตั้งครรภ์
 • ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคปอด โรคเบาหวาน
 • ผู้ที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ในสถานพยาบาล
 • ผู้ที่ต้องเดินทางบ่อย

ข้อควรปฏิบัติหลังฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ หลังฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อาจมีอาการปวด บวม แดงบริเวณที่ฉีดได้ ซึ่งมักหายไปเองภายใน 2-3 วัน ไม่ควรไปออกกำลังกายหรือใช้กล้ามเนื้อที่ฉีดวัคซีนอย่างหนักเป็นเวลา 24 ชั่วโมงหลังฉีดวัคซีน

ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

 • ปวด บวม แดงบริเวณที่ฉีด
 • ปวดศีรษะ
 • ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
 • อ่อนเพลีย
 • คลื่นไส้ อาเจียน

ผลข้างเคียงเหล่านี้มักไม่รุนแรงและหายไปเองภายใน 1-2 วัน การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันไม่ให้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ และหากติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ก็จะมีอาการไม่รุนแรง ทุกคนสามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ แต่กลุ่มคนที่ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำ ได้แก่ เด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป ผู้ใหญ่อายุ 65 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ที่ต้องเดินทางบ่อย หลังฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อาจมีอาการปวด บวม แดงบริเวณที่ฉีดได้ ซึ่งมักหายไปเองภายใน 2-3 วัน ไม่ควรไปออกกำลังกายหรือใช้กล้ามเนื้อที่ฉีดวัคซีนอย่างหนักเป็นเวลา 24 ชั่วโมงหลังฉีดวัคซีน ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่พบได้บ่อย ได้แก่ ปวด บวม แดงบริเวณที่ฉีด ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน ผลข้างเคียงเหล่านี้มักไม่รุนแรงและหายไปเองภายใน 1-2 วัน

Related Posts