บลจ.ไทยพาณิชย์ แนะเพิ่มทางเลือกลงทุนไฮยิลด์บอนด์ระยะสั้นสหรัฐฯ ชี้ผลตอบแทนสูงลงทุนช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยถึงภาพรวมการลงทุนตราสารหนี้ในช่วงภาวะอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาอยู่ในทิศทางขาขึ้นในขณะนี้ว่า ยังสามารถลงทุนได้โดยตราสารที่น่าลงทุนขณะนี้คือ ตลาดตราสารหนี้ระยะสั้น High Yield ของสหรัฐฯ ซึ่งมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าตราสารหนี้ประเภท Investment Grade และตราสารหนี้ในภูมิภาคอื่น โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 พบว่าตราสารหนี้ระยะสั้น High Yield ของสหรัฐฯ อายุ 1.7 ปี มีอัตราผลตอบแทน (yield/duration ratio) อยู่ที่ 2.6% ขณะที่ตราสารหนี้ประเภท Investment Grade ของสหรัฐฯ อายุ 7 ปี อัตราผลตอบแทน (yield/duration ratio) อยู่ที่ 0.5% ส่วนตราสารหนี้ยุโรป Investment Grade อายุ 5.4 ปี อัตราผลตอบแทน (yield/duration ratio) อยู่ที่ 0.2% เป็นต้น

ปัจจุบันมูลค่าพื้นฐานของตราสารหนี้ประเภท High Yield สามารถชดเชยความเสี่ยงด้านการผิดนัดชำระหนี้ (Default Risk) ได้ และยังสามารถซื้อขายที่ราคาใกล้ Par ที่ระดับอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมแม้จะอยู่ในช่วงที่ส่วนต่างราคาขยายตัว

ดังนั้นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น High Yield ของสหรัฐฯ จึงเป็นโอกาสสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนได้อีกช่องทางหนึ่ง  โดยที่ผ่านมาบลจ.ไทยพาณิชย์ได้ร่วมกับธนาคารซิตี้แบงก์  เสนอขายกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ US Short Duration High Income (SCBUSHY) ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz US Short Duration High Income Bond : Share class AT (USD) Acc. สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  ทั้งนี้กองทุนหลักบริหารโดยผู้จัดการกองทุนและทีมบริหารการลงทุนที่มีความชำนาญด้านการลงทุนตราสารหนี้ High Yield ระยะสั้น ด้วยประสบการณ์เฉลี่ยมากกว่า 19 ปี และมีสินทรัพย์ภายใต้กลยุทธ์นี้กว่า 2.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวว่า กองทุน  Allianz US Short Duration High Income Bond เน้นลงทุนอย่างน้อย 70% ของมูลค่าทรัพย์สินในตราสารหนี้ประเภท High Yield ที่ออกหรือการันตีโดยบริษัทที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ หรือเป็นส่วนประกอบของดัชนี Merrill Lynch 1-3 Years BB-B US Cash Pay High Yield ตลอดจนเน้นการสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนและภายใต้ความผันผวนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเมื่อเทียบกับตลาดตราสารหนี้ระยะสั้น High Yield ของสหรัฐฯ   โดยมีกระบวนการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ เน้นการทำ Credit Research เพื่อเฟ้นหาตราสารหนี้ High Yield ระยะสั้นที่มีคุณภาพดี

พอร์ตการลงทุนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1.3 ปี ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว (Average Coupon) อยู่ที่ 5.91% และมี Credit Quality เฉลี่ยที่ BB- ขณะเดียวกันมีสัดส่วนของตราสารหนี้ระดับ CCC และต่ำกว่าในสัดส่วนที่น้อยกว่า 5% ของพอร์ตการลงทุน (ข้อมูล ณ  วันที่ 31 ม.ค.2560)

สำหรับกองทุนดังกล่าวยังมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น ที่ผ่านมาสามารถสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกในทุกปีปฏิทินยาวนานกว่า 20 ปี ตั้งแต่ปี 1996 แม้ในช่วงที่ตลาดมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิง ขณะที่ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี อยู่ที่ 4.71% ต่อปี  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 2560)  ซึ่งเหนือกว่าเมื่อเทียบกับการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทอื่
ทั้งนี้กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ US Short Duration High Income (SCBUSHY) ได้เปิดเสนอขายครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 – 27 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา และเตรียมที่จะเปิดให้มีการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *