ล็อกซเล่ย์จัดทัพผู้บริหารใหม่ ปรับใหญ่องค์กร

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ประกาศปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยแต่งตั้ง นายสุรช ล อ่านดูเพิ่ม >>