อบรมธุรกิจฟรี “เปิด AEC อย่างมั่นใจ…SMEs ก้าวไกลไปกับ EXIM”

เชิญ อบรมธุรกิจฟรี เรื่อง “เปิด AEC อย่างมั่นใจ…SMEs ก้าวไกลไปกับ EXIM” สำหรับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจส่งออกและผู้ที่สนใจจะเริ่มธุรกิจส่งออก จัดโดย ธ อ่านดูเพิ่ม >>

EXIM BANK เชิญร่วมสัมมนาธุรกิจ [ส่งออก...เรื่องง่ายไปกับEXIM] ฟรี

EXIM BANK เชิญร่วมสัมมนาธุรกิจ [ส่งออก…เรื่องง่ายไปกับEXIM] ฟรี

EXIM BANK ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs, OTOP และผู้สนใจจะส่งออก เข้าร่วมอบรมสัมมนา เรื่อง ส่งออก…เรื่องง่ายๆ ไปกับ EXIM เป็นที่ต้องเข้าให้ได้สำหรับเจ้าขอ อ่านดูเพิ่ม >>

อบรมธุรกิจฟรี! เปิด AEC อย่างมั่นใจ SMEs ก้าวไกลไปกับ EXIM

อบรมธุรกิจฟรี! เปิด AEC อย่างมั่นใจ SMEs ก้าวไกลไปกับ EXIM

EXIM BANK  เชิญท่านผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs เข้าอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เปิด AEC อย่างมั่นใจ… SMEs ก้าวไกลไปกับ อ่านดูเพิ่ม >>