DEPA [สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล] จัดอบรมฟรี

DEPA จัดอบรมฟรี หลักสูตรBig Data Analytic, Embedded System, Cloud Computing, Security, System Analys

สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เล็งเห็นว่าประเทศไทย ยังอยู่ในภาวะขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะทางด้าน Big Data Analytic, Embedded System, Cloud Computing, Security, System Analyst เป็นจำนวนมาก จึงจัดโครงการฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และทักษะ ให้กับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม และผู้มีความสนใจ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจดิทัลตามนโยบาลรัฐบาลต่อไป โดยการจัดฝึกอบรมจัดครอบคลุมทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ ตัวอย่างเช่น กรุงเทพฯ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสงขลา เป็นต้น

** การลงทะเบียนดังกล่าวเป็นการลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของการจัดการฝึกอบรม มิใช่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมอบรมแต่อย่างใด ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.aritedu.com/sipa5/

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *