“หลังคาเขียว” เทรนด์น่าสนใจในอนาคต

หลังคาสีเขียว หรือ การปลูกพืชบนดาดฟ้า ในประเทศไทยขอเราอาจจะพอพบเห็นอยู่บ้าง แต่อาจจะยังไม่เป็นนิยมแพร่หลาย ซึ่งหลังคาที่ปลูกพืชชนิดต่างๆนั้นแน่นอนว่าคงช่ว อ่านดูเพิ่ม >>