เคล็ดลับ 3 วิธีช่วยออมเงิน เงินเดือนหมื่นห้าก็ออมได้

เคล็ดลับ 3 วิธีช่วยออมเงิน เงินเดือนหมื่นห้าก็ออมได้ โดย การออมเงินเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณมีเงินเก็บไว้ใช้ยามจำเป็น หรือนำไปใช้เพื่อเป้าหมายในอนาคต เช่น ซื้อบ้าน ซื้อรถ การศึกษาบุตร เป็นต้น ดังนั้น จงเริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้ เพื่ออนาคตที่มั่นคงของคุณและ “นิสัยการออม” เป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กหรือในวันที่เริ่มต้นทำงาน มีรายได้เป็นของตนเอง แต่ก็มักมีคำถามว่า “เงินเดือนแค่หมื่นห้า ใช้แต่ละเดือนยังแทบไม่พอ แล้วจะออมได้ยังไง” ซึ่งจริงๆ แล้วถ้าเรามีการวางแผนที่ดีไม่ว่าจะเงินเดือนเท่าไหร่ก็ออมได้ ด้วยเคล็ดลับ 3 วิธีช่วยออมเงิน เงินเดือนหมื่นห้าก็ออมได้

3 วิธีช่วยออมเงิน

3 วิธีช่วยออมเงิน

1. วางแผนการใช้จ่าย การวางแผนการใช้จ่ายจะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของรายรับและรายจ่ายทั้งหมดของคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณมองเห็นว่าเงินของคุณไหลออกไปทางไหนบ้าง และคุณสามารถลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นได้ วิธีการวางแผนการใช้จ่ายมีดังนี้

  • จดบันทึกรายรับและรายจ่ายของคุณทุกเดือน
  • วิเคราะห์รายรับและรายจ่ายของคุณเพื่อหาจุดที่คุณสามารถลดค่าใช้จ่ายได้
  • ตั้งเป้าหมายการออมเงินของคุณ

3 วิธีช่วยออมเงิน

2. ออมก่อนใช้ การออมก่อนใช้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการออมเงิน เพราะจะทำให้คุณไม่ต้องมานั่งคิดหาเงินมาออมตอนสิ้นเดือน ซึ่งอาจทำให้คุณออมเงินได้ไม่ครบตามเป้าหมาย วิธีการออมก่อนใช้มีดังนี้

  • กำหนดเงินออมของคุณไว้ตั้งแต่ต้นเดือน
  • โอนเงินออมของคุณเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือกองทุนรวมทันทีที่เงินเดือนออก

3 วิธีช่วยออมเงิน

3. สำรวจสวัสดิการออมเงิน หลายบริษัทมีสวัสดิการออมเงินให้กับพนักงาน ซึ่งคุณสามารถใช้สวัสดิการนี้เพื่อออมเงินได้ โดยสวัสดิการออมเงินมีหลายรูปแบบ เช่น เงินสะสมสหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น วิธีการสำรวจสวัสดิการออมเงินมีดังนี้

  • สอบถามสวัสดิการออมเงินจากบริษัทของคุณ
  • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการออมเงินแต่ละรูปแบบ
  • เลือกสวัสดิการออมเงินที่เหมาะกับคุณ

สำหรับมนุษย์เงินเดือนที่มีเงินเดือน 15,000 บาท ก็สามารถออมเงินได้ โดยเริ่มจากการตั้งเป้าหมายการออมเงินที่สมเหตุสมผล เช่น ออมรวยเดือนละ 1,000 บาท หรือออมเพื่อซื้อบ้านเดือนละ 2,000 บาท จากนั้นจึงทำตามเคล็ดลับทั้ง 3 ข้อข้างต้น เพียงเท่านี้คุณก็สามารถออมเงินได้แม้จะมีเงินเดือนไม่มาก

นอกจากนี้ คุณยังสามารถหารายได้เสริมเพื่อเพิ่มเงินออมของคุณได้อีกทางหนึ่ง วิธีการหารายได้เสริมมีดังนี้

  • ทำงานพิเศษ เช่น รับจ้างสอนพิเศษ ทำอาหารขาย เป็นต้น
  • ลงทุน เช่น ลงทุนในกองทุนรวม หุ้น เป็นต้น

การออมเงินเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณมีเงินเก็บไว้ใช้ยามจำเป็น หรือนำไปใช้เพื่อเป้าหมายในอนาคต เช่น ซื้อบ้าน ซื้อรถ การศึกษาบุตร เป็นต้น ดังนั้น จงเริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้ เพื่ออนาคตที่มั่นคงของคุณ สามารถศึกษาการออมเพิ่มเติม คลิก

Related Posts